Vi har numera ett greenfee samarbete med S:T IBBS GK på VEN

För Glumslövs Golf:s medlemmar på S:t Ibb  GK gäller:

9 hål

Senior (vardagar, helger efter 15.00, ej juli) 175 Kr, Junior 123 Kr.

18 hål

Senior(vardagar, helger efter 15.00, ej juli) 280 Kr, Junior 140 Kr.

Heldag

Senior(vardagar, ej juli) 315 Kr, Junior 175 Kr.