Förnyelse arbete och mordernisering av vår range pågår just nu för fullt. Vilket betyder vi håller rangen stängd tillvidare. Förhoppningen är att leverans av ny bollautomat och tillhörande utrustning skall komma på plats till Februari (Covid-19 kan spöka med leverans tider).

Vi har numera 3st konstgräs greener som tydliga mål på rangen. Fler flaggor kommer placeras ut under våren för mål.

Lite större flaggor står placerade på rangen, tanken är de skall simulera en fairway bredd för att hjälpa till med träning av de längre slagen.

Under våren kommer det monteras ett staket längst bort på rangen mot golfbanan för att säkerheten gentemot spelar på blå banans 14 green och 15 utlsag.

Våran övningsbunker är igenlagd då dess placering gentemot vår numera större range där vi går från 12 mattor till 20. Planer finns på att skapa en ny, däremot så kommer vi utvärdera var den hamnar då bygget blir färdigt.