Lokala Regler

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2024 FÖR GLUMSLÖVS  GOLFKLUBB 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid klubbhuset och på hemsidan (www.glumslovgolf.com). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se R&A app Regler för golfspel, Committee Procedures Kap 8 eller Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

1. Out of Bounds definieras av vita pinnar

2. Intern Out of Bounds. Vid spel av hål 3 på röd bana som gränsar mot hål 7 och hål 8 är gränsen definierat av vita pinnar och är Out of Bounds. Dessa vita pinnar är oflyttbara tillverkade föremål vid spel av övrgia hål (7 och 8).  

2. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden. 

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

2.  . Lättnad från störande inverkan av (specificera vilket oflyttbart tillverkat föremål) beläget i pliktområdet på hål 17 är tillåten enligt Regel 16.1b, med följande modifieringar:

* Referenspunkt: Närmaste punkten för fullständig lättnad måste vara i pliktområdet.

* Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: En klubblängd men med dessa begränsningar:

* Begränsningar av lättnadsområdets läge:

»  Måste vara i det pliktområde i vilket bollen stannade,

»  får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och

»  det måste vara fullständig lättnad från all störande inverkan av det oflyttbara tillverkade föremålet.

3. Robotklippare som står stilla på banan och dess laddstation är oflyttbara tillverkade föremål och lättnad utan plikt får tas enligt Regel 16.1. 

c) Integrerade föremål

1. Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering. 

3. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen. 

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

b) xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx

4. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

5. Scorekortsansvar

1. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:

Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).

Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

TÄVLINGSVILLKOR

Tävlingsvillkor gällande deltagande, tävlingsformat som inte anges nedan samt eventuellt övriga tävlingsvillkor anges i specifika tävlingsvillkor för erspektive tävling. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat angetts för en enskild tävling.

6. Anmälan, avanmälan, återbud

Anmälan till tävling måste göras senast enligt specificerat på mingolf tid före tävlingen. Anmälan görs i Min Golf. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Återbud efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken Kapitel 8.3.6.

7. Handicapklasser

Startfältet delas in i tre handicapklasser med lika många deltagare (beräknat på exakt handicap från plushandicap till HCP 54) om inte annat anges i tävlingsvillkoren för tävlingen. Vid färre än xx anmälda deltagare delas startfältet in i två lika stora handicapklasser.

8. Tee

Varje deltagare får själv välja vilken banvärderad tee hon/han vill spela från, om inte annat anges i tävlingsvillkoren för tävlingen. Anmälan om tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen.

9. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspeltävlingar med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand enligt den matematiska metoden och i tredje hand genom lottning. I slagspeltävlingar utan handicap görs särskiljning för seger i första hand genom särspel hål för hål och i andra hand enligt den matematiska metoden.

10. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i tävlingsvillkoren för tävlingen ska scorekortet lämnas i receptionen. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat receptionen med båda fötterna.

11. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

12. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

LOKALA BESTÄMMELSER

  1. Krattan ska placeras i bunkern
  2. Åkrar och övriga fält utanför banan får inte beträdas

Beslutade av Glumslövs GK:s styrelse 2024

Scroll to top