Range

Range

Förnyelsearbete och mordernisering av vår range pågår just nu för fullt. Detta betyder vi håller rangen stängd tillsvidare. Förhoppningen är att leverans av ny bollautomat och tillhörande utrustning skall komma på plats till Februari (Covid-19 kan spöka med leveranstider).

Vi har numera 3st konstgräs greener som tydliga mål på rangen. Fler flaggor kommer placeras ut under våren för mål.

Lite större flaggor står placerade på rangen, tanken är de skall simulera en fairwaybredd för att hjälpa till med träning av de längre slagen.

Under våren kommer det monteras ett staket längst bort på rangen mot golfbanan för att öka säkerheten gentemot spelare på blå banans 14:e green och 15:e utslag.

Vår övningsbunker är igenlagd då dess placering inte längre fungerar gentemot vår nya större range där vi går från 12 mattor till 20. Planer finns på att skapa en ny, däremot så kommer vi utvärdera var den hamnar då bygget blir färdigt.

Följ oss gärna på Facebook för att se hur arbetet fortlöper:
Facebook.com/HG-Golf

Scroll to top